Notícies


El Comú tanca la liquidació pressupostària del segon trimestre amb un saldo positiu de més de 2,8 milions d’euros

  • El Comú tanca la liquidació pressupostària del segon trimestre amb un saldo positiu de més de 2,8 milions d’euros
  • El Comú tanca la liquidació pressupostària del segon trimestre amb un saldo positiu de més de 2,8 milions d’euros
  • El Comú tanca la liquidació pressupostària del segon trimestre amb un saldo positiu de més de 2,8 milions d’euros

El ple del Comú ha celebrat aquest dimecres una sessió ordinària en què, entre d’altres punts que figuraven a l’ordre del dia, destaca el de la liquidació pressupostària del segon trimestre de l’any en curs que s’ha tancat amb un saldo positiu de 2.834.712, 28 euros. La xifra total dels ingressos ha estat de poc més de 9,2 milions el que representa una execució del 53,35% del pressupostat. Els impostos facturats durant el primer semestre d’acord amb el calendari fiscal, han estat els de foc i lloc, higiene i enllumenat, radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i rètols publicitaris.

Pel que fa a les despeses, s’ha liquidat un import de 6.430.329,15 euros que suposen un 33% d’execució. En el capítol d’inversions, la xifra s’ha enfilat fins els 687.000 euros amb un percentatge del 12% sobre el pressupostat. En aquest sentit, l’endeutament del Comú a 30 de juny continua baixant i ja és tan sols del 66% de l’import disposat.

Altres punts que s’han aprovat han estat la modificació del reglament de compensacions del Comú pel que fa a la treta de neu, un suplement de crèdit per finançar treballs de reparació a la xarxa d’aigua i un altre per l’adquisició d’una bomba d’aigua per a la piscina de LAUesport. També se n’ha aprovat un suplement per arreglar d’urgència un important forat detectat a sota de la carretera de la urbanització El Bedràs.

Justament, arran d’aquest darrer punt, majoria i minoria han aprofitat la sessió per fer una nova crida al Govern per tal que es posi mans a l'obra amb el manteniment de les carreteres secundàries, unes actuacions realment necessàries en alguns trams de la xarxa viària que han de servir per garantir la seguretat del trànsit i, especialment, el pas de ciclistes. El cònsol major, Josep Majoral, ha declarat que el nombre de trams en mal estat identificats "fan por", ja que en diversos punts es poden observar esquerdes a la carretera que fan perillós el trànsit de vehicles. "Són trams que entenem que caldria arreglar", ha dit, tot recordant que seria una bona acció per continuar posicionant el país com a territori ciclista tenint en compte que les carreteres secundàries són per alguns dels llocs on més es practica aquest esport”, ha manifestat.