Aparcaments comunalsAparcaments comunals

Aparcament comunal El Trillà.

Descobert

Abonament mensual 24 hores:
40,00€
Únicament per a abonats. Informació al servei de circulació 744021Aparcament comunal del Camp Gran.

Descobert

Abonament mensual de les 20.00h a les 08.00h:
28,30€
Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,20€/h
Tota la nit (20.00h a 08.00h):
1,20€
Aparcament comunal Feixes del Rabató.

Descobert

Abonament mensual 24 hores:
40,00€
Abonament mensual de les 20.00h a les 08.00h:
27,75€
Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
0,70€/h
Tota la nit (20.00h a 08.00h):
1,20€
Aparcament comunal Plaça de la Germandat.

Cobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,80€/h
Aparcament comunal Camp de Perot.

Cobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,80€/h
Aparcament comunal Valireta.

Descobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,20€/h
Abonament mensual 24 hores:
54,00€
De les 8.00h a les 20.00h:
1,20€/h
Tota la nit (20.00h a 08.00h):
1,20€
Aparcament comunal Prat Nou.

Descobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,20€/h
Abonament diürn mensual de les 07.00h a les 19.00h (dissabtes, diumenges i festius no inclosos) de desembre a octubre:
44,50€
De les 8.00h a les 20.00h:
1,20€/h
Tota la nit (20.00h a 08.00h):
1,20€

Aparcament comunal del Solà.

Descobert

Primera hora gratuïta / primera hora gratuita / Première heure gratuite / 1rst hour free
1,10€/h
Abonament mensual 24 hores:
53,00€
De les 8.00h a les 20.00h:
1,10€/h
Tota la nit (20.00h a 08.00h):
1,20€