Notícies


Presentació de l’informe de la gent gran de la parròquia

El Comú ha elaborat, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Andorrans, estudi sobre les característiques de la població major de 65 anys de la parròquia. L’han presentat en roda de premsa la consellera de Social, Francesca Barbero, i la investigadora del CRES, Meritxell Moya.

Segons el departament d’Estadística del Govern, actualment a Andorra hi ha al voltant d’11.000 persones que formen part del col·lectiu de gent gran, és a dir, un 14% de la població. A Sant Julià de Lòria, n’hi ha censades 1.377. Unes persones que no forçosament passen pels serveis que s’ofereixen des de l’àrea de gent gran del departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana.

Per això, i amb l’objectiu d’oferir-los una atenció integral i tots els serveis que necessiten, s’ha cregut necessari fer una mena de “radiografia” de la situació de la gent gran de Sant Julià de Lòria.  I, el què es més important, també poder reforçar les estructures i eines que puguin ajudar en la detecció d’aquelles persones que es trobin en una situació de vulnerabilitat o risc. És a dir, temes de dependència, autonomia funcional o xarxa relacional.

Aquest estudi no només permet veure la situació actual de gent gran sinó que va més enllà i permet establir un seguiment i un històric de la seva evolució ja que en poc temps pot variar. També ha permès determinar el coneixement que tenen els nostres padrins dels serveis pensats exclusivament per a ells.

L'informe té com a base un treball de camp elaborat per l’àrea de gent gran del Comú i que ha consistit en entrevistes personals que s’han elaborat al llarg d’un any. Van començar a l’abril del 2016. De les 1.377 personescensades, han contestat al formulari 697. De l’estudi, se’n desprèn que, en general, els avis mantenen una bona xarxa social i familiar i no s’han detectat emergències socials significatives de persones en situació d’aïllament. En contrapartida, ha servit als propis avis per proposar suggeriments o millores que creuen que es podrien fer a la parròquia com ara un centre de dia, un menjador social o un centre cívic. Unes idees de les quals se n’estudiarà la viabilitat.

Tal com ha explicat la consellera, “l’informe de la gent gran també servirà al Comú per a desenvolupar el Projecte Radars. Es tracta d’un projecte d’acció comunitària que té com a objectiu ajudar i facilitar que les persones grans de la parròquia puguin continuar a la seva llar tot garantint-ne el benestar”. Això és possible gràcies a la complicitat del seu entorn que permet reduir la solitud i el risc d’aïllament i exclusió social. De fet, els “radars” no són més que persones del seu entorn com ara veïns, comerciants, voluntaris, entitats socials que, sense envair la intimitat de la persona, contribueixen a reduir el risc d’aïllament. En aquest sentit, Meritxell Moya ha destacat que de l’informe es desprèn que “tan sols un 3% dels enquestats es troben en situació de més vulnerabilitat; és a dir 18 persones i, d’aquestes, tan sols dues podrien estar en risc”. Un cop recollides les dades, ara s’analitzaran i se’n derivaran les accions i projectes escaients.