Notícies


Sessió ordinària del Consell de Comú

Casa Comuna ha acollit, aquest dimarts, una nova sessió ordinària del Consell de Comú.

En primer lloc, s’han aprovat les actes de les dues sessions del passat 8 de maig.

També s’ha donat el vist i plau al projecte d’Ordinació per un crèdit extraordinari de 700.000€ i un suplement de crèdit extraordinari de 4.020.945€ per finançar les despeses derivades de diverses actuacions i projectes a la parròquia.

Finalment, s’ha aprovat l’adjudicació de l’Edicte concurs per a la contractació d’una empresa per a la neteja dels locals i dependències comunals fins el 31 de desembre del 2018.